- Våra tjänster

Vi hjälper er efter era behov

Vi jobbar med flera områden inom cybersäkerhet och har möjlighet att erbjuda ett helhetskoncept som matchar era IT-säkerhetsbehov.

Nedan kan ni läsa mer om några av våra arbetsområden och vad de innebär. Vill ni veta mer om något område eller hur vi kan skräddarsy IT-säkerhet som passar er, kontakta oss via e-post eller telefon.

- Våra tjänster

Vi kan IT-säkerhet!

Penetrationstest

Våra säkerhetsspecialister testar din applikation mot samma typer av attacker som en kriminell angripare skulle använda sig av. Med en mix av manuella och automatiska tester kombinerat med en gedigen kodgranskning, får vi en tydlig överblick av din applikation och dess förbättringsområden.

Säkerhetsgranskning

För att öka kvalitén och säkerheten i din källkod eller infrastruktur kan vi genomföra djupgående säkerhetsgranskningar. Våra säkerhetsspecialister kommer då ge dig information om vilka sårbarheter som existerar idag, samt vilka åtgärder som behöver utföras.

Incidenthantering och forensik

Våra experter hjälper er att hantera en säkerhetsincident av avsiktliga eller oavsiktliga missbruk av IT-system. Våra certifierade cybersäkerhetsexperter arbetar efter beprövade metoder och processer i vårt arbete med incidenthantering. Detta innefattar bland annat att identifiera, samla in och analysera bevismaterial.

Centraliserad loggning och SIEM-verktyg

Loggar är en viktig del av IT-miljön som ofta glöms bort och inte ses som relevant förrän något har hänt, då är det oftast försent. Ett intrång tar i snitt 200 dagar från händelse till dess att den blir upptäckt. Loggar brukar som standard enbart sparas i ett fåtal dagar, utspridda i flera olika system. Våra specialister kan hjälpa er med att se över vilka loggkällor som existerar i er infrastruktur och hjälpa er med att centralisera loggarna. Ett SIEM-verktyg underlättar felsökning av applikationer och incidentutredning, det ger även möjlighet till proaktiv loggning i form av automatiserad loggövervakning.

Security Champion

Security Champion är en roll som går att forma efter era IT-säkerhetsbehov. Våra säkerhetsspecialister kan vara en del av ert utvecklingsteam med ett tydligt fokus på att förbättra säkerheten från grunden. Från kravställning till leverans.

Workshops och utbildningar

Behöver du kickstarta dina utvecklare inom säker systemutveckling? Det kanske finns ett behov av att utveckla dina administratörer i hur man upptäcker, kommunicerar och agerar under en incident? Är det kanske dags att få ny kunskap i hur du kan dra nytta av centraliserad loggning och SIEM-verktyget Splunk?